ประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources

 รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช  ผู้แทนนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  ณ  Hotel  Windsor  Suites & Convention  สุขุมวิท  กรุงเทพฯ

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top