อัญเชิญพระพุทธชินสีห์  จำลอง

วันนี้ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คือ วันฤกษ์งามยามดีของ ส.มก. อีกวันหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธชินสีห์ จำลอง ซึ่งเป็นพระประธานของ ส.มก. มาประดิษฐาน ณ ห้องที่สร้างขึ้นใหม่ที่เด่นเป็นสง่าหน้าอาคาร ส.มก. เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญของสมาคมฯ ตลอดจนนิสิตเก่าชาวนนทรีลูกสีเขียว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีกำลังที่จะสร้างสรรสรรพวิชาอันเป็นประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ มก. และประเทศชาติสืบไป

ภาพกิจกรรม

 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top