เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 39 ที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปลัดกระทรวงพาณิชย์


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top