010261 2

ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2

010261 2


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top