หนึ่งในนโยบายสำคัญของส.มก.ปัจจุบัน ก็คือ การทำให้ส.มก.เป็นของนิสิตเก่าอย่างแท้จริง

บัดนี้ สิ่งที่เป็นนโยบายกำลังกล9ายเป็นความจริงแล้ว เมื่อชมรมนิสิตเก่า KUรุ่นที่ 31 ขอใช้สถานที่ ส.มก.เป็นตลาดนัดซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรและเป็นทีนัดพบปะสังสรรค์กันของเพื่อนเพื่อนในชมรมKUรุ่น 31 เรื่องนี้กำลังจะเป็นจริงในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ เพราะรุ่น 31 จะมาใช้สถานที่ของ ส.มก.และห้องเล็กๆที่ว่างอยู่ แม้จะไม่ใหญ่นัก แต่เราก็พยายามทำเพื่อให้งานตลาดนัดแหล่งนัดพบของรุ่น 31 เป็นจริง จึงถือเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของรุ่น 31 กับ ส.มก.

วันนี้ ส.มก.จะเป็นของนิสิตเก่าและเพื่อประโยชน์ของนิสิตและ มก. อย่างแท้จริง ครับผม!!!
วิฑูรย์ 'ดี. 14 พ.ค.60


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top