สารจากนายกวิฑูรย์ สิมะโชคดี ฉบับที่ 3

 
 
เรียน   พี่ๆ  เพื่อนๆ  น้องๆ  ชาวนนทรี  ที่รักครับ
 
ผมไม่ได้หายไปไหนนะครับ เพียงแต่ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ให้เรียบร้อยก่อน
 
แต่ในระหว่างนี้ ก็มีการประชุมเพื่อนๆ ทีมงานบ่อยๆ  เพื่อเตรียมการต่างๆ อยู่ครับ เพื่อว่าพออนุมัติปุ๊บก็ทำงานได้ปั๊บเลย
 
วันนี้ท่านนายก สกลฯได้เชิญผมและทีมงานประชุมหารือเพื่อรับมอบงาน/รับมอบเอกสารอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งมอบเอกสารหนาเกือบ  6  นิ้วให้ผมและคณะกรรมการใหม่ไปศึกษาก่อน เพื่อจะได้หารือในรายละเอียดและรับมอบงานอย่างเป็นทางการต่อไป
 
การประชุมของคณะกรรมการชุดเดิมและของชุดใหม่ในวันนี้ เป็นไปอย่างฉันพี่ฉันน้องชาวนนทรี  เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพราะพวกเราต่างมีจิตอาสาเหมือนกันที่ทำเพื่อนิสิตเก่าและเพื่อตอบแทนคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา  ทำให้บรรยากาศที่กระทบกระทั่งกันบ้างตอนหาเสียงเจือจางหมดสิ้นไป เหลือแต่ความเข้าใจที่ดีต่อกันเพื่อจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในโอกาสต่อๆไป
 
หลังจากประชุมร่วมกันแล้ว ทีวีช่อง 5 ขอสัมภาษณ์ผมในเรื่องที่จะทำต่อไปตามนโยบายที่จะปฏิรูป ส.มก. 5 ข้อ พอสัมภาษณ์เสร็จ ผมเชิญว่าที่กรรมการชุดใหม่ประชุมต่อ เพื่อจะได้เตรียมตัวรีบทำงานให้เกิดผลลัพธ์โดยเร็ว  ผมขอเรียนว่า กิจกรรมต่างๆที่จะลงมือทำหลังจากได้รับอนุมัติจากทางราชการแล้ว  พวกเราเชื่อว่าจะทำให้ถูกใจสมาชิก ส.มก.  สมกับที่รอคอยแน่นอนแต่อย่างไรก็ตาม พวกเรายังคงรอคอยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวนนทรีทุกท่านสำหรับการปรับเปลี่ยน ส.มก. ให้เป็นของพวกเราอย่างแท้จริงครับ
 
กรุณาอดใจรออีกแป๊บเดียว  อย่าด่วนทิ้งกัน นะครับ
 
ขอบคุณชาวนนทรีทุกท่านมากๆ ครับผม
 
 
 
 วิฑูรย์  สิมะโชคดี
    6 มี.ค. 2560

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top