สารจากนายก ส.มก. ฉบับที่ 11
เรียน พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวนนทรี ที่รักครับ
ตอนนี้ ส.มก. ได้รับการจดทะเบียนคณะกรรมการฯชุดที่สองเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นครั้งแรกที่ ส.มก.ได้มีนายกสมาคมนิสิตเก่าหรือผู้แทนนิสิตเก่าของคณะต่างๆครบทุกคณะใน มก. รวมทั้งท่านรองอธิการบดีของ มก. 2 ท่านมาร่วมเป็นกรรมการ ส.มก.อย่างครบวงจรจริงๆครับ

ต่อจากนี้ไป จึงเชื่อได้ว่า กรรมการทั้งหมดจะสามารถประสานและผนึกกำลังกันทำงานเพื่อประโยชน์แก่นิสิตเก่าและสมาชิกทุกคนของ มก. รวมทั้งสังคมส่วนรวมด้วย เพราะแต่นี้ไป มก. /ส.มก. /และคณะต่างๆก็จะสามารถประสานงานกันและร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวมอย่างเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวเพื่อส่วนรวมจริงๆ

นโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผม ก็คือ การพยายามทำให้ 3 หน่วยงานต่อไปนี้ ได้ประสานเกื้อกูลและสนับสนุนกัน คือ 1)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) 2)คณะต่างๆทุกคณะ และ 3) ส.มก. เพื่อให้รู้ข่าวสารข้อมูลและเรื่องต่างเหมือนๆกันหรือรู้เท่าทันกัน(เฉพาะในเรื่องหรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน) เพื่อจะได้บูรณาการกันและผนึกกำลังกันทำเพื่อชาวนนทรีและประเทศชาติอย่างเป็นหนึ่งเดียว
คณะกรรมการ ส.มก.มีกำหนดที่จะประชุมในวันอังคารที่ 15 ส.ค. นี้ครับ นอกจากนี้ผมและคณะกรรมการฯจะเดินทางไปพบเครือข่าย ส.มก. ที่จังหวัดกระบี่และโดยรอบ ในวันที่ 8-9 ส.ค. นี้ เพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของนิสิตเก่าตลอดจนหารือถึงความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวมด้วยครับ

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. นี้ จะมีการสัมมนาทางวิชาการและสาธิตการฝึกปฎิบัติจริงที่ ส.มก. เรื่อง"เห็ดเป็นยา จริงเหรอ?" ขณะนี้ยอดจองเข้าร่วมสัมนาเกิน 400 ที่นั่งแล้ว กรรมการจัดงานฯจึงเครียดกับการแก้ปัญหาว่า จะขยายห้องสัมมนาหรือจัดเป็นสองรุ่นดีกว่ากัน

จึงเรียนทุกท่านมาเพื่อโปรดทราบครับ และขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำ หรือชี้แนะต่างๆด้วย จะเป็นพระคุณยิ่งครับ
กราบขอบพระคุณทุกท่านครับ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
4ส.ค.2560


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top