GOLF ALL KU 2017

กอล์ฟชิงแชมป์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (GOLF  ALL  KU)  ประจำปี  2560   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์    อัครราชกุมารี  เมื่อวันอังคารที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2560  ณ  สนามศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  รามอินทรา  กรุงเทพฯ


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top