เข้าพบ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าพบ  นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  เพื่อคารวะและรายงานนโยบายของ ส.มก.  ขอคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ  เมื่อวันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2560  ณ  ตึกเกษตรวิศวกรรมชั้น 2  กรมวิชาการเกษตร


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top