เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

     ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.มก. เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยมีรศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และคณะผู้บริหาร มก.ฉกส. ให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมาทิฐิร่วมกันระหว่างนายก ส.มก. คณะกรรมการบริหาร ส.มก. ผู้บริหาร มก.ฉกส. ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูมิ ประธานชมรมนิสิตเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายวีระเทพ สุดแดน ประธานชมรมนิสิตปัจจุบัน มก.ฉกส. พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการที่จะประสานงานเครือข่าย ส.มก. ของทุกภูมิภาค และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตามนโยบายของท่านนายก ส.มก. เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top