งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  เมื่อวันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูม C  โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์  เซ็นทรัลพลาซ่า  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top