ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 นายวินิจ  วิริยาสิตาภรณ์  เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   เมื่อวันจันทร์ที่  2  เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ  50  ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top