สารจากนายกวิฑูรย์  สิมะโชคดี  ฉบับที่  6

 

เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวนนทรีที่รักทุกท่าน

               วันนี้ พฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 60  เวลา 10.00 น. ส.มก. ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อ "ส.มก.ก้าวไกล มหาวิทยาลัยก้าวหน้า" โดยมีพี่ๆ ตั้งแต่รุ่น 11 ถึงนิสิตปัจจุบันมาร่วมงานกว่า 150 คน ถือเป็นการผนึกพลังความรักความสามัคคีของนิสิตเก่า มก. ที่จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อส่วนรวมต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ ส.มก.  ขอขอบคุณอย่างสูงหลังเลิกงาน ผมได้เชิญรุ่นพี่อาวุโสหลายท่านให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า คณะกรรมการ ส.มก.ได้เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้วครับ  และได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 28 มี.ค. แล้ว

               ผมขอสรุปผลการประชุมเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการ ดังนี้

(1) กรรมการมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยการยึด  "นโยบาย 5 ข้อ"  ที่แถลงไว้เมื่อคราวหาเสียง และยึด  "ส.มก.ก้าวไกล มหาลัยก้าวหน้า"  เป็นหลัก  โดยต้องการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

(2) จะรีบเชิญ นายกสมาคมนิสิตเก่าของทุกคณะใน มก.  รวมทั้งประธานชมรมปริญญาโท/เอก ร่วมเป็น กรรมการ ส.มก.

(3) นำทีมงานเดินสายเข้าพบ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีทุกคณะ  เพื่อแนะนำ ส.มก. และขอคำแนะนำ เพื่อความร่วมมือต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัย/คณะต่างๆ กับ ส.มก.อย่างใกล้ชิดต่อไป

ขณะนี้ได้เข้าพบและหารือกับคณบดีคณะประมงแล้ว และได้ข้อสรุปในแนวทางความร่วมมือหลายเรื่อง

(4) ปรับปรุง web site ของ ส.มก.ให้ทันสมัย เพื่อให้ สมาชิก ส.มก.เข้าถึงบริการและข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ ส.มก. และ มก.ได้ง่ายๆ

(5) เร่งเชิญชวนให้นิสิตเก่าเป็น สมาชิก ส.มก.ด้วยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ

(6) จัดทำแผนการสัมนาทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่/เถ้าแก่ใหม่/กลุ่มStart Up โดยเชิญรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง  จัดที่ ส.มก.  และปรับพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้หมุนเวียนมาแสดงผลงานฯ

(7) จะจัดเสวนาวิชาการ และทักษะเชิงปฏิบัติในหัวข้อที่ทันสมัย ที่สามารถแก้ปัญหาด้านการเกษตร  และด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่ ส.มก. เพื่อให้สมาชิก ส.มก.ได้เข้าฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

(8) เปิดเวที ส.มก.พบผู้อาวุโส เพื่อให้พี่ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

(9) เร่งทำการ "ตรวจรับงานและพัสดุสิ่งของ"  อย่างเป็นทางการ จาก คณะกรรมการ ส.มก.วาระเดิม

(10) และอื่นๆอีกหลายเรื่องที่มอบหมายกรรมการฝ่ายต่างๆดำเนินการ

               จึงเรียนมาให้ชาวนนทรีทุกท่านได้ทราบในความตั้งใจและมุ่งมั่นของคณะกรรมการที่จะทำให้ ส.มก.เป็นของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันอย่างแท้จริง ด้วยผลงานที่โปร่งใสเป็นรูปธรรม

               พร้อมนี้ ต้องขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆจากพี่น้องชาวนนทรีทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่ง ครับผม

               วิฑูรย์  สิมะโชคดี

                    31 มี.ค. 60


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top